Enkele veelgebruikte monoclonale antistoffen (CD-nummers)

Datum laatste herziening: 29-09-06

Binnen zes internationale workshops voor leukocyten differentiatie antigenen zijn de meeste monoclonale antisera in groepen (clusters) gedefinieerd naar een reaktiepatroon met een nauwkeurig omschreven antigeen op het celoppervlak van leukocyten. Aldus zijn 165 "CD's", d.w.z. clusters differentiation van monoclonale antistoffen ontstaan, waarvan hieronder enkele gangbare vermeld worden.

CDVoorbeeldReaktiepatroon
CD1aleu6, OKT6, Na1/34Corticale thymocyten, Langerhans cellen
CD2MT910, leu5bT lymfocyten (E-rozet receptor)
CD3leu4, OKT3T lymfocyten
CD4leu3a, OKT4T helpercellen, HIV receptor
CD5DK23, leu1T lymfocyten, B-CLL, mantelcellymfoom
CD7IOT7, WT1, 3A1, BB7(Fcµ+), deel T lymfocyten, T-ALL, 10% AML
CD8leu2a, OKT8T-suppressor/cytotoxische cellen
CD9BA2MKC, trombocyten, B-cel subset, monocyten, basofielen, eosinofielen
CD10SS2/36, VIL-A1CALLA antigeen: pre-B-cellen, follikelcentrum cellen, granulocyten
CD11aMHM24, α-Lα-keten LFA-1: alle leukocyten
CD11bCLB B2-12, OKM1, α-MC3bi-receptor: monocyten, granulocyten, rijpe B cellen, NK-cellen
CD11cKB90, leuM5Hairy cellen, monocyten, granulocyten, geaktiveerde lymfocyten
CD13leuM7, My7Monocyten, granulocyten, 10% ALL
CD14leuM3, My4Monocyten, basofiele granulocyten, subset B cellen
CD15leuM1, CLB-B4.3Myeloïde cellen, Reed-Sternberg cellen
CD15 5LeX   Onrijpe en rijpe myeloïde cellen
CD16leu11cFc-γIII receptor: NK-cellen, granulocyten, monocyten
CD18Anti-β LFA-1β-keten LFA-1: alle leukocyten
CD19leu12, B4B lymfocyten (vroegste merker), sommige monocytaire leukemieën
CD20leu16, B1B lymfocyten
CD21CLB-4D3, B2EBV receptor, C3d receptor, B lymfocyten
CD22CLB-Bly1, leu14, Bly8Rijpe B lymfocyten (in cytoplasma ook in zeer onrijpe B cellen aantoonbaar)
CD23leu20, MHM6, Tü-1Fc-ε receptor, geakt. B, B-CLL
CD24BA1B lymfocyten, granulocyten
CD25Tac, IL2RIL2α receptor: geakt. B en T-cellen, HCL
CD30Ki-1Geactiveerde lymfocyten, Reed Sternberg cellen, NHL subset
CD33leuM9, My9Myeloïde en monocytaire cellen
CD34HPCA-2, My10Myeloïde en lymfatische stamcellen
CD37Y29/55B lymfocyten
CD38OKT10, leu17Plasmacellen, follikelcentrum cellen, thymocyten, precursor beenmergcellen, geakt. B en T cellen
CD40mAb89, G28-5B lymfocyten, zwak mono, foll. dendritische cellen
CD41CLB-tromb/7Trombocyten (gp IIb/IIIa)
CD45α-leuco, Dako LCLeukocyte common antigen
CD45ROUCHL-1Subset T cellen (memory T), thymocyten
CD45RAleu18, 2H4Subset T cellen (naive T), B cellen, granulocyten, monocyten
CD52CampathVrijwel alle leukocyten
CD56leu19, NKH-1NK-cellen (NCAM), 10% AML
CD57leu7, HNK-1T- en NK-cel subset
CD61CLB trombo/1Trombocyten (gpIIIa)
CD65ION3, VIM 2Myeloïde en monocytaire cellen
CD72J3-109alle B cellen (ligand CD5)
CD79aHM57mb-1; Igα alle B cellen (cytopl.)
CD79bB29/123B29; Igβ alle B cellen (cytopl.)
CD103B-ly-7HCL, mucosa-geassocieerde T
CD117diversec-kit ligand: HPC, mestcellen
CD133   Vroege myeloïde blasten
CD1381D4, BB4maligne plasmacellen

Overige (niet-geclusterde antilichamen)

VoorbeeldReaktiepatroon
TdTPrecursor B en T lymfocyten; 10% AML
TcR-αβ
TcR-γδ
Meerderheid rijpe CD3+ T cellen
Minderheid rijpe CD3+ T cellen
HLA-DRB lymfocyten, monocyten, geaktiveerde T-cellen, precursor beenmergcellen
FMC7Subset rijpe B cellen
GpAGlycophorine A, erytroïde cellen
Anti ery CLBErytrocyten en precursors (H antigen)
MPOMyeloperoxidase
MDRP glycoproteïne, multi-drug resistance pomp
KOR-SAPhiladelphia chromosoom pos. B-ALL


VERWANTE PAGINA'S:
- Performancestatus W.H.O. / Karnofsky-index
- Pathologisch onderzoek beenmergbiopten
- Pathologisch onderzoek van maligne lymfomen
- Cytogenetisch onderzoek
- Specifieke chromosoomafwijkingen

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© LUMC  |   Disclaimer