Pathologisch onderzoek beenmergbiopten

Datum laatste herziening: 29-09-06

Beenmergonderzoek

Indicaties voor biopsie

Verwante pagina's

Beenmergonderzoek

Beenmergonderzoek bestaat uit een aspiraat voor cytologisch onderzoek en suspensie-marker onderzoek, en een Jamshidi biopsie voor histologisch onderzoek. In sommige laboratoria worden geaspireerde vlokjes ingebed en histologisch bewerkt; dit zijn geen beenmergbiopten (sampling error blijft bestaan).

Voor vrijwel alle vraagstellingen (o.a. stadiëringsonderzoek en onderzoek bij verdenking aplastische anemie) dient het biopt tenminste 2 cm te zijn. Een enkele keer is een biopt voldoende lang, maar bevat het alleen tangentieel getroffen bot en is het dus ook niet adekwaat. Indien inadekwaat dient dit ook in de conclusie vermeld te worden.

Indicaties voor biopsie

Indicaties voor biopsie zijn

Jamshidi beenmergbiopten worden meestal genomen uit de spina iliaca posterior superior. Bij patiënten met voorafgaande omgekeerde Y bestraling moet een biopsie uit de spina iliaca anterior superior overwogen worden (biopsie uit bestralingsveld bevat meestal alleen vetmerg).

Immunofenotypering op een biopt kan alleen verricht worden op biopten die vers op speciaal medium worden ingestuurd (of in gebufferde formaline worden gefixeerd en na ontkalking in paraffine worden ingebed). Voor het LUMC geldt dat indien een biopt langer is dan 1.5 cm een stukje door de pathologen automatisch voor markers wordt afgenomen. Bedenk dat bij verdenking metastasen van een onbekende primaire tumor (prostaat, mamma, longen of tr. digestivus) heel vaak extra typering noodzakelijk is; in dat geval s.v.p. vooraf overleg om het materiaal anders in te kunnen bedden.


VERWANTE PAGINA'S:
- Performancestatus W.H.O. / Karnofsky-index
- Pathologisch onderzoek van maligne lymfomen
- Cytogenetisch onderzoek
- Specifieke chromosoomafwijkingen
- Enkele veelgebruikte monoclonale antistoffen (CD-nummers)

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© LUMC  |   Disclaimer