Interacties vitamine K antagonisten

Datum laatste herziening: 07-02-2016

Toelichting bij interactietabel vitamine K antagonisten

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Toelichting bij interactietabel vitamine K antagonisten

Interacties tussenvitamine K antagonisten (fenprocoumon, acenocoumarol) en andere gebruikte medicamenten leiden vaak tot een ontregeling van de antistollingsbehandeling met mogelijke gevaren in de zin van trombo-embolieën of bloedingen. Het bijstellen van de behandeling bij gebruik van interacterende medicamenten lukt vaak slechts ten dele. Het verdient daarom aanbeveling steeds te zoeken naar een medicament dat geen of zo weinig mogelijk interactie veroorzaakt.

Zie de interactietabel vitamine K antagonisten voor alle medicamenten waarvan op dit moment een interactie bekend of waarschijnlijk is.


VERWANTE PAGINA'S:
- Veneuze trombo-embolie (VTE)
- Centraal veneuze katheter gerelateerde trombose
- Anticoagulantia
- Nieuwe orale anticoagulantia (NOACs)
- Orale anticonceptie en veneuze trombo-embolie
- Tromboseprofylaxe en antistollingsbehandeling bij zwangeren en fertiliteitspatiënten
- Trombolyse


LINKS IN DEZE PAGINA:
- interactietabel vitamine K antagonisten

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© LUMC  |   Disclaimer