Desmopressine (DDAVP, Minrin®, Octostim®)

Datum laatste herziening: 22-10-16

Dosis

Indicaties bij bloedingen of electieve ingrepen

Verwante pagina's

Synthetisch analoog van antidiuretisch hormoon (ampullen met 4 microgram/ml). Het geeft een stijging van Von Willebrand factor (VWF) en factor VIII gehalte van ongeveer 2-4 maal de uitgangswaarde. Het effect van DDAVP dient bij elke patiënt minstens eenmaal gecontroleerd te worden, aangezien er grote interindividuele variatie is qua respons.

Bij VWF of factor VIII concentratie < 0.10 U/ml zal de werking van DDAVP doorgaans ineffectief zijn wegens een te geringe stijging van VWF en factor VIII concentratie.

Dosis

Indicaties bij bloedingen of electieve ingrepen

Cave: uitputting van het effect van DDAVP na herhaalde toediening; kans op hyponatriëmie (advies vochtintake te beperken en alcohol vermijden); contra-indicatie bij zwangere vrouwen (teratogeniteit onbekend). Daarnaast zou DDAVP gebruik tijdens de zwangerschap ook tot hyponatriëmie bij moeder of kind kunnen leiden, een premature partus kunnen uitlokken door het effect van oxytocine na te bootsen en intra-uteriene groeivertraging kunnen veroorzaken door verminderde bloeddoorstroming van de placenta.
Verder ook terughoudend zijn met het gebruik bij patiënten met coronairinsufficiëntie.


VERWANTE PAGINA'S:
- Analyse hemostasestoornissen
- Electieve ingrepen en hemostase
- Behandeling bloedingen t.g.v. hemostasestoornissen
- Recombinant factor VIIa (Novoseven®) bij massaal bloedverlies
- Hemofilie A en B
- Ziekte van Von Willebrand

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© LUMC  |   Disclaimer