Behandeling bloedingen t.g.v. hemostasestoornissen

Datum laatste herziening: 17-04-2018

Trombocytopenie/-pathie

Trombocytopathie

Vitamine K1-deficiëntie

Leverparenchymuitval en verdunningscoagulopathie (PT > 1.5 x verlengd)

Diffuse intravasale stolling

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Trombocytopenie/-pathie

Lokale maatregelen:

Tranexaminezuur:

Trombocytentransfusie:

Indien nodig conform transfusie richtlijn (http://www.internisten.nl/uploads/5L/o7/5Lo7JjmBpOxp5bi4gflK3A/richtlijn_2011_Bloedtransfusie.pdf)

Zie verder bij Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP).

Trombocytopathie

Bij bloedingen, invasieve ingrepen of operaties:

Desmopressine (DDAVP, Minrin®):

Specifieke maatregelen:

Vitamine K1-deficiëntie

10 mg vitamine K1 oraal; bij resorptiestoornissen parenteraal.

Leverparenchymuitval en verdunningscoagulopathie (PT > 1.5 x verlengd)

Desgewenst plasma toedienen.

Diffuse intravasale stolling

Behandeling onderliggend lijden
Ruime substitutie van plasma en trombocyten


VERWANTE PAGINA'S:
- Analyse hemostasestoornissen
- Electieve ingrepen en hemostase
- Recombinant factor VIIa (Novoseven®) bij massaal bloedverlies
- Hemofilie A en B
- Ziekte van Von Willebrand
- Desmopressine (DDAVP, Minrin®, Octostim®)


LINKS IN DEZE PAGINA:
- http://www.internisten.nl/uploads/5L/o7/5Lo7JjmBpOxp5bi4gflK3A/richtlijn_2011_Bloedtransfusie.pdf
- Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© LUMC  |   Disclaimer