Analyse hemostasestoornissen

Datum laatste herziening: 07-02-2016

Anamnese naar verhoogde bloedingsneiging

Oriënterend laboratoriumonderzoek

Primaire hemostase

Secundaire hemostase

Aanvullend laboratoriumonderzoek

Primaire hemostase

Tabel: Trombocytenaggregatiepatronen

Secundaire hemostase

Verwante pagina's

Een bloedingsneiging is gedefinieerd als bloedingen in meer dan één tractus.

Anamnese naar verhoogde bloedingsneiging

Oriënterend laboratoriumonderzoek

Primaire hemostase

Secundaire hemostase

Aanvullend laboratoriumonderzoek

Primaire hemostase

Indien de bloedingstijd of PFA closure time verlengd is bij een normaal aantal trombocyten dan is onderzoek naar trombocytopathie of de ziekte van Von Willebrand geïndiceerd. Een normale bloedingstijd of PFA closure time sluit een milde ziekte van Von Willebrand niet geheel uit! Analyse naar trombocytopathie bestaat uit microscopische beoordeling van bloeduitstrijk en trombocytenaggregatieproeven.

Tabel: Trombocytenaggregatiepatronen

Activatoren
AfwijkingADPCollageenArachidonzuurRistocetine
Storage poolN
Cyclooxygenase defect0N
Aspirine0N
VWDNNNN/↓/0
Glanzmann000
Bernard-SoulierNNN0
N normaal, ↓ verlaagd, 0 afwezig

Onderzoek naar de ziekte van Von Willebrand bestaat minimaal uit bloedingstijd of PFA (platelet function analyzer), Von Willebrand factor antigeen (VWF:Ag), Von Willebrand factor ristocetine cofactor activiteit (VWF:RCo), en factor VIII:C meting. Eventueel kan collageenbinding en factor VIII binding gemeten worden. Als de diagnose is gesteld kan subtypering plaatsvinden door middel van multimeren analyse en ristocetine geïnduceerde plaatjes agglutinatie (RIPA).

Secundaire hemostase

Normale APTT, verlengde PT:

Verlengde APTT, normale PT:

Verlengde APTT, verlengde PT:

Als alle onderzoek normaal is en er is sterke aanwijzing voor een verhoogde bloedingsneiging:


VERWANTE PAGINA'S:
- Electieve ingrepen en hemostase
- Behandeling bloedingen t.g.v. hemostasestoornissen
- Recombinant factor VIIa (Novoseven®) bij massaal bloedverlies
- Hemofilie A en B
- Ziekte van Von Willebrand
- Desmopressine (DDAVP, Minrin®, Octostim®)

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© LUMC  |   Disclaimer