Vaginaal bloedverlies bij patiënten met trombocytopenie

Datum laatste herziening: 23-07-09

(Uitgaande dat patiënten continue Orgametril 5 mg krijgen)

1. In geval dat er sprake is van spotting (wat bloedverlies, doch niet storend):

  1. Hoog de Orgametril dosis NIET op
  2. Geef oestrogenen erbij

2. In geval dat er sprake is van ruim bloedverlies, maar (nog) geen paniek

3. Paniek

Voor consultatie (LUMC):
Prof.dr. F.M. Helmerhorst
Pieper 9432, telefoon 071-526 2871
Mobiele telefoon (in geval van paniek): 06-54661933


VERWANTE PAGINA'S:
- Anemie
- Hemolytische anemie
- Hemoglobinopathie
- Aplastische anemie
- Paroxysmale nocturne hemoglobinurie (PNH)
- Neutropenie en agranulocytose
- Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)
- Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
- IJzerstapeling en -chelatiebehandeling
- Verkregen hemofagocytair syndroom (macrofagen activatiesyndroom)
- HIV-gerelateerde hematologische afwijkingen
- Transfusiebeleid bij hematologische patiënten

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© LUMC  |   Disclaimer