Neutropenie en agranulocytose

Datum laatste herziening: 23-07-09

Definities

Epidemiologie

Anamnese/ VG

DD

Laboratoriumonderzoek

Behandeling

Verwante pagina's

Definities

Granulopenie: < 1.5 x 109/l
Agranulocytose: < 0.5 x 109/l
Infectiekans verhoogd bij < 1.0 x 109/l

Epidemiologie

Zeldzaam: incidentie 1-10 / 106/ jaar; 70% geassocieerd met medicatie.
Incidentie neemt toe met leeftijd; > 50% van de gevallen > 50 jaar
2x zo frequent bij vrouwen , DR4 en DQw3 associatie (Ashkenazi )
Indeling: congenitaal en verworven ( medicamenteus, auto-immuun, postinfectieus)

Anamnese/ VG

Infecties (van mucosa, oraal en KNO gebied, huid, long) en koorts: endogene bacteriën
Familie bij congenitale syndromen (Schwachman Diamond, Chediak Higashi etc.)
Periodiciteit (bij cyclische vormen 21 daagse cyclus, periodiciteit ook wel bij CML, T-LGL, hypereosinofiel syndroom)
Geneesmiddelen en toxische stoffen gebruik
Auto-immuunziekten

DD

 1. Verminderde aanmaak
 2. Verhoogde afbraak en/of miltsequestratie
  1. Auto-immuun neutropenie
  2. Chronische idiopathische neutropenie
  3. Secundair bij AIZ (SLE, RA, auto-immuun hepatitis)
  4. Secundair bij splenomegalie ( sarcoidose, TBC, malaria, lymfomen, Gaucher, Kala-azar )
  5. Klassieke complement activatie bv. bij extracorporele circulaties
 3. Gemengde oorzaken voor verworven neutropenie
  1. Medicamenteus:
   • ACE inhibitors (combinatie met IFn!)
   • Thyreostatica: PTU, carbimazol
   • Antibiotica: sulfa-, cefalos, peni, chlooramfenicol.
   • Anti-epileptica (carbamazapine, valproaat)
   • Analgetica (flecainamide)
   • Clozapine
   • Ticlopidine (ook TTP)
   • Anti-arrhythmica
   • NSAIDs/ Colchicine
   • Sulfasalazine
  2. Infecties:
   • EBV, CMV, varicella, HIV
   • Hepatitis
   • Ricketsia
   • Parvo (ook vaak anemie)
   • Dengue

Laboratoriumonderzoek

Behandeling


VERWANTE PAGINA'S:
- Anemie
- Hemolytische anemie
- Hemoglobinopathie
- Aplastische anemie
- Paroxysmale nocturne hemoglobinurie (PNH)
- Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)
- Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
- IJzerstapeling en -chelatiebehandeling
- Verkregen hemofagocytair syndroom (macrofagen activatiesyndroom)
- Transfusiebeleid bij hematologische patiënten

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© LUMC  |   Disclaimer