Aplastische anemie

Datum laatste herziening: 01-02-13

Diagnose

I. Ernstige aplastische anemie (SAA)

II. Zeer ernstige aplastische anemie (VSAA)

III. Aplastische anemie (AA)

Differentiaal diagnose o.a.

Anamnese

(Laboratorium)onderzoek

Behandeling

Standaardbehandeling met ATG van ciclosporine

Algemeen t.a.v. ATG

Algemeen t.a.v. ciclosporine

Classificatierespons

Verwante pagina's

Zie ook de NVvH richtlijn diagnostiek en behandeling verworven aplastische anemie bij volwassenen, die in 2013 zal verschijnen

Diagnose

Criteria International Aplastic Anemia Study Group:

I. Ernstige aplastische anemie (SAA)

II. Zeer ernstige aplastische anemie (VSAA)

III. Aplastische anemie (AA)

Uitsluiting etiologische momenten als:
Maligne aandoeningen, deficiënties, infecties, stofwisselings- of stapelingsziekten, bestraling, cytostatica, thymoom.

Differentiaal diagnose o.a.

Anamnese

(Laboratorium)onderzoek

Behandeling

  1. In geval van (V)SAA: A. Standaardbehandeling met ATG en ciclosporine. B. Allogene non-myeloablatieve stamceltransplantatie met stamcellen van HLA-identiek familielid of onverwante donor. Als 1e therapiekeus of na falen of na recidief na behandeling met 1A.
  2. Monotherapie met ciclosporine kan worden overwogen bij patiënten met een primaire non-severe aplastische anemie of bij een non-severe recidief van de aplastische anemie na voorafgaande behandeling met ATG.
  3. Ondersteunende therapie

Standaardbehandeling met ATG van ciclosporine

Standaardbehandeling:
ATGAM*40 mg/kg/dag i.v.dag 1-4
Prrednison1 mg/kg/dag i.v.dag 1-4
Gevolgd door:
Prednison1 mg/kg/dag p.o.dag 5-14, daarna uitsluipen over 14 dagen
Ciclosporine**5 mg/kg/dag (in 2 doses)dag 1-180
* ATG verkregen door immunisatie van paarden, te importeren via Pfizer.
** De dosering van de ciclosporine wordt aangepast op geleide van serumspiegels (streefwaarde CsA-spiegel: 200-300 ng/ml) en creatinine.

Algemeen t.a.v. ATG

Algemeen t.a.v. ciclosporine

Classificatierespons


VERWANTE PAGINA'S:
- Anemie
- Hemolytische anemie
- Hemoglobinopathie
- Paroxysmale nocturne hemoglobinurie (PNH)
- Neutropenie en agranulocytose
- Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)
- Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
- IJzerstapeling en -chelatiebehandeling
- Verkregen hemofagocytair syndroom (macrofagen activatiesyndroom)
- Transfusiebeleid bij hematologische patiënten

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© LUMC  |   Disclaimer