Asplenieprotocol

Datum laatste herziening: 23-07-09

Checklist bij patiënt met (functionele) asplenie

Identificatie

Voorlichting

Vaccinatie

Pneumococcen

Haemophilus influenzae

Meningococcen

Influenza

Antibiotische profylaxe

Instructie

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Bij asplenie of hyposplenie bestaat een verhoogd risico op ernstige, levensbedreigend verlopende infecties. De meeste van deze infecties worden veroorzaakt door micro-organismen waartegen de afweer berust op een combinatie van snelle klaring uit de bloedbaan én humorale immuniteit. Het betreft gekapselde bacteriën zoals Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type b, en Neisseria meningitidis. Preventieve maatregelen berusten vooreerst op het identificeren van de patiënt met een (functionele) asplenie, en bestaan uit voorlichting over het infectierisico, het op peil brengen én houden van enkele vaccinaties en antimicrobiële profylaxe of instructies over gebruik van antibiotica 'on demand'.

Checklist bij patiënt met (functionele) asplenie

Identificatie

Herken patiënten zonder (functionele) milt, door screening patiëntregistratiesysteem/ status. Howell-Jolly bodies in perifere bloed.

Voorlichting

Informeer patiënt over:

  1. Risico en de weinig specifieke symptomen van potentieel ernstige en snel verergerende infecties.
  2. Noodzaak bij koortsepisoden contact op te nemen.
  3. Antimicrobiële profylaxe en gebruik van antibiotica 'on demand'.
  4. Noodzaak contact te zoeken bij honden- en katten- en mensenbeten.
  5. Reizen naar meningococcen- of malaria-endemische gebieden.
  6. Nut van een MedicAlert armband of ketting.
  7. Instrueer de patiënt om zijn/haar conditie te vermelden voor invasieve ingrepen en bij ziekenhuisopnames.

Geef folder Leven zonder milt.

Vaccinatie

(Geef vaccinaties bij voorkeur 14 dagen vóór splenectomie)

Pneumococcen

Pneumo-23®, herhaal vaccinatie elke 5 jaar

Haemophilus influenzae

Eenmalig Haemophilus type b conjugaat vaccin (Act-Hib®), tenzij regulier gevaccineerd.

Meningococcen

Eenmalig meningococcen vaccin (NeisVac-C®), tenzij regulier gevaccineerd.

Influenza

Adviseer jaarlijkse vaccinatie tegen Influenza.

Documenteer vaccinatiestatus in uw patiëntregistratiesysteem!

Antibiotische profylaxe

Feneticilline 500 mg 2 dd tot minimaal 2 jaar na splenectomie

Alternatief bij allergie voor feneticilline: claritromycine 500 mg 1 dd

Instructie

Instrueer over antibiotica-gebruik 'on demand': co-amoxiclav 500/125 mg 4 dd. Geef recept mee.


VERWANTE PAGINA'S:
- Vaccinatieschema na beenmergtransplantatie
- Hypogammaglobulinaemie


LINKS IN DEZE PAGINA:
- Leven zonder milt

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© LUMC  |   Disclaimer