Immunofenotype van chronische lymfatische leukemieën en multipel myeloom

Datum laatste herziening: 05-01-07

Immunofenotype van chronische B-celleukemieën en multipel myeloom

Immunofenotype van (leukemische) chronische T-celmaligniteiten

Verwante pagina's

Immunofenotype van chronische B-celleukemieën en multipel myeloom

Chronische B-celleukemieën(Leukemische) B-NHL
MarkersB-CLLB-PLLHCLHCLvMCLFCLBurkittMALTSLVLImmuno-
cytoom
Multipel Myeloom/ PCL
Smlg++w++s++++++s++s++++++++-
Cylg±±-----+p+p++ps++s
IgH-isotypeµ,µδ,δ(γα)µ,µδ,(γα)µ,µδ,γ,αγµ,µδµ,µδ,γµ,µδµ,γ,αµ,µδ,γµ,(µδ)γ,α,(δ,ε)
                       
CD19++++++++++w++++++++++-
CD20++w++++s++++s++++++++++-
CD22+w++s++s+++++++++++s++-
CD23++--±-±--±--
CD24++++±p-++++++++++++-
                       
CD5/CD6++±--++±--±±-
CD10-±±--+w++s-±--
CD11c+-+++---++±-
CD25+w-++----±± ±-
CD103--+++----±--
CD138---------+++
FMC7±++s+++++++?++++++-
Symbolen: -, < 10% van de maligniteiten is positief; ±, 10-25% van de maligniteiten is positief; +, 25-75% van de maligniteiten is positief; ++, > 75% van de maligniteiten is positief; w, zwakke expressie; s, sterke expressie; p, expressie op een deel van de leukemiecellen.
Afkortingen: B-CLL: B-cel chronische lymfatische leukemie; B-PLL: B-cel prolymfocytenleukemie; HCL: 'hairy cell' leukemie; HCLv: 'hairy cell variant' leukemie; MCL: mantelcellymfoom; FCL: folliculair lymfoom; Burkitt: Burkitt's leukemie-lymfoom (inclusief 'B-ALL'); MALT: 'mucosa associated lymphoid tissue' lymfoom; SLVL: 'splenic lymphoma with villous lymphocytes'; PCL: plasmacelleukemie.

Immunofenotype van (leukemische) chronische T-celmaligniteiten

T-PLLATLLCTCLLGL-lymfocytose
c.q. -leukemie
NK-cel-
maligniteit
Perifeer T-cel-
lymfoom
CD2++(+)+++
CD3+/-+++-+
CD5++++-+
CD7+(+)(+)+++
CD4+++--+
CD8(+)--+-(+)
CD4+CD8+(+)--(+)(+)-
CD4-CD8-----+-
CD16---++  
CD56---(+)+(+)
CD57---+(+)  
CD25(+)++(+)(+)   -
HLA-DR-(+)(+)++-
TcRαβ++++-+
TcRβδ---(+)--
(+): merker is soms positief bij betreffende ziektebeeld.

Maligne T-cellen (en mogelijk soms niet-maligne geactiveerde T-cellen) tonen soms verlies van merkers, vnl. CD2 en/of CD7.


VERWANTE PAGINA'S:
- Prolymfocytenleukemie
- Hairy cell leukemie
- Overige B-cel-lymfomen (B-NHL)
- Cutane lymfomen

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© LUMC  |   Disclaimer