Hemostase en trombose
HemostaseAnalyse hemostasestoornissen
Electieve ingrepen en hemostase
Behandeling bloedingen t.g.v. hemostasestoornissen
Recombinant factor VIIa (Novoseven®) bij massaal bloedverlies
Hemofilie A en B
Ziekte van Von Willebrand
Desmopressine (DDAVP, Minrin®, Octostim®)
TromboseVeneuze trombo-embolie (VTE)
Centraal veneuze katheter gerelateerde trombose
Anticoagulantia
Nieuwe orale anticoagulantia (NOACs)
Interacties vitamine K antagonisten
Orale anticonceptie en veneuze trombo-embolie
Tromboseprofylaxe en antistollingsbehandeling bij zwangeren en fertiliteitspatiënten
Trombolyse