Additioneel diagnostisch onderzoek
AlgemeenPerformancestatus W.H.O. / Karnofsky-index
Pathologisch onderzoek beenmergbiopten
Pathologisch onderzoek van maligne lymfomen
Cytogenetisch onderzoek
Specifieke chromosoomafwijkingen
Enkele veelgebruikte monoclonale antistoffen (CD-nummers)